Przywództwo w małych gestach

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Wiele elementów prowadzenia zespołu przypomina życie rodzinne. Szczególne analogie widzę pomiędzy rodzicielskim dawaniem przykładu dzieciom a budowaniem roli przywódczej na stanowisku menedżera. Mówi się, że dzieci nie uczą się tego, o czym mówi rodzic, tylko przyswajają to, co widzą w jego postępowaniu. W budowaniu relacji w zespole, w ustalaniu i realizacji wzajemnych oczekiwań pracowników i szefa jest dokładnie tak samo. Najlepszym określeniem tego mechanizmu jest spójność – słów, postaw i zachowań.

Jeśli któremukolwiek menedżerowi wydaje się, że pracownicy go nie obserwują i może robić, co chce i jak chce – bez większych konsekwencji – to ma rację! Wydaje mu się! Chodzi tu o takie nawet drobne elementy, jak oddzwanianie i odpisywanie na wiadomości, zachowywanie punktualności, utrzymywanie porządku w swoim otoczeniu, słuchanie bez przerywania czy choćby interesowanie się sprawami innych, na przykład poprzez zadawanie standardowego pytania: „Co u Ciebie?”. Budowanie kompetencji przywódczych nie zaczyna się od znaczka na kratownicy auta menedżera i od pochodzenia jedwabiu, z którego uszyty został jego krawat. Zaczyna się raczej od tego, w jaki sposób okazuje on szacunek innym – od dyrektora po sprzątaczkę. Od tego, czy dzieli się informacją, czy dotrzymuje słowa, czy umie docenić wysiłek innych, czy wyraża się precyzyjnie i daje właściwe instrukcje do zadań, czy udziela wspierającej informacji zwrotnej, czy chce i potrafi dbać o dobrą atmosferę i sprawiedliwe zasady.

Umiejętności przywódcze nie są przedmiotem jakiegokolwiek kierunku na studiach. To raczej świadomy wybór każdego z nas, że bierzemy odpowiedzialność za innych. To również przekonanie, że wynik działań zespołowych może znacznie przewyższać efekty pracy poszczególnych jednostek pracujących osobno. Przywództwo i zarządzanie ludźmi to codzienny wysiłek i trud, który procentuje w przyszłości – analogicznie do wychowania dzieci.

Co może Ci pomóc w zbudowaniu kompetencji przywódczych? Oto kilka użytecznych zasad:

  1. Zachowaj pokorę we wszystkim, co robisz – pomoże Ci to nieustannie się uczyć.
  2. Wymagaj najpierw od siebie, potem od swoich podwładnych.
  3. Krytykuj tylko podczas rozmowy w cztery oczy i chwal na forum całej grupy.
  4. Udzielaj informacji zwrotnej, zadbaj o to, by ją otrzymywać i licz się z nią.
  5. Buduj zaufanie cały czas i pamiętaj, że ta budowla może runąć przez jeden błąd.
  6. Angażuj i wspieraj swoich ludzi – im bardziej chcą i działają, tym bardziej im pomagaj.
  7. Świadomie korzystaj z potencjału poszczególnych osób w zespole.
  8. Dotrzymuj zobowiązań – słowo raz dane musi być dotrzymane.
  9. Podchodź twardo do biznesu i miękko do ludzi.
  10. Szukaj lepszych od siebie, wspieraj ich w działaniu i ucz się od nich.

Szereg wartościowych porad można wyczytać w inspirującej literaturze, a następnie – stosując te zasady w praktyce – zmieniać swoje dotychczasowe działanie. Inne postanowienia mogą wynikać z naszych przekonań i wartości. Jednak to drugi człowiek jest najlepszą pomocą i swoistym lustrem dla nas, udzielającym nam życzliwej i wspierającej informacji zwrotnej.

Autor: Tomasz Markowski

Kontakt z nami

Krzysztof Dybiec
tel. 505 125 884, email: krzysztof.dybiec@ig.wodzislaw.pl

Wodzisławska Izba Gospodarcza
ul. Pszowska 26 , 44-300 Wodzisław Śląski
Bank: PKO BP 97 1020 2472 0000 6202 0143 8324
NIP: 647-23-58-605

Działamy pod Patronatem Wodzisławskiej Izby Gospodarczej